post

Cykliczny model współpracy z wydawcami zewnętrznymi – klucz do wzrostu w marketingu performance

 

W dzisiejszym, dynamicznym świecie marketingu, agencje coraz częściej – poza wewnętrznymi działaniami performancenawiązują partnerstwo z agencjami zewnętrznymi, specjalizującymi się w konkretnych gałęziach marketingu.

Do działań zewnętrznych wydawców, które wpływają na poszerzenie kanałów emisji reklamy i dotarcie do większej liczby odbiorców, a w konsekwencji mogą przełożyć się na wynik sprzedażowy klienta, należą:

  • e-mail marketing, 
  • afiliacja,
  • porównywarki i rankingi usług oraz produktów,
  • serwisy tematyczne związane z branżą klienta. 

Nowoczesne podejście do współpracy z wydawcami zewnętrznymi opiera się na cyklicznym modelu zlecania działań, precyzyjnym mierzeniu efektywności poprzez tagowanie linków UTM oraz bieżącej analizie wyników sprzedażowych.

Cotygodniowe zlecanie działań

Cykliczny model współpracy pomiędzy agencją marketingową a wydawcami zewnętrznymi bazuje na cotygodniowym zlecaniu konkretnych działań. Agencja performance przekazuje zewnętrznym partnerom cele i zadania, które obejmują działania w obszarze e-mail marketingu, afiliacji czy też udziału w porównywarkach i serwisach tematycznych.

Podczas takiej współpracy kluczowe są regularne, krótkie zlecenia, które umożliwiają szybką reakcję agencji na bieżące wyniki sprzedażowe klienta. Model ten skłania wydawców do systematycznej kontroli oraz optymalizacji działań dla zachowania ciągłości zleceń. 

Pamiętaj!

Nie wszystkie agencje zewnętrzne mogą być skłonne do współpracy w cotygodniowym modelu zleceń i nie wszystkie kanały pozwolą na ocenę wyników w tak krótkim okresie emisji. Niemniej warto zachowywać cykliczność, która umożliwia bieżącą analizę efektywności działań oraz pozwala na szybką reakcję i dynamiczne podejmowanie decyzji optymalizacyjnych.

Mierzenie efektywności

Aby dokładnie mierzyć efektywność działań zlecanych wydawcom zewnętrznym można wykorzystać tagowanie linków UTM.

Każda kampania i każde działanie powinno być starannie oznaczone. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne śledzenie ruchu użytkowników na stronie i dokonywanych przez nich konwersji. W efekcie można dokładnie określić, który kanał osiąga najlepsze rezultaty sprzedażowe. To kluczowe narzędzie pozwalające na wybór optymalnych ścieżek marketingowych.

Definicja

UTM (Urchin Tracking Module) – parametry dodawane do adresów URL w celu śledzenia i analizowania efektywności działań marketingowych digital. UTM umożliwiają śledzenie ruchu na stronie internetowej oraz identyfikację źródeł i kampanii generujących ten ruch, poprzez dodanie specjalnych tagów do linków, co pozwala na dokładne monitorowanie zachowań użytkowników i efektywności różnych kanałów marketingowych.

Bieżąca obserwacja wyników

Kluczowym elementem cyklicznego modelu współpracy z wydawcami zewnętrznymi jest bieżąca analiza i obserwacja wyników pochodzących z różnych kanałów oraz porównywanie ich między sobą.

Należy stale śledzić i oceniać efektywność każdej kampanii, działając w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest szybkie dostosowywanie strategii, identyfikacja najlepszych praktyk oraz eliminacja nieefektywnych działań. Stała obserwacja, przy zachowaniu cykliczności zleceń, pozwala na skalowanie bądź wstrzymywanie działań oraz skuteczniejsze wykorzystanie budżetu mediowego. 

Ważnym aspektem kooperacji z wydawcą zewnętrznym jest bieżące raportowanie mu wyników kampanii z punktu widzenia agencji performance. W tym celu warto wygenerować dynamiczny raport oparty o wyniki sprzedażowe klienta (np. w lookerze), który pozwoli mu na bieżąco obserwować i optymalizować działania pod akcję wykonywaną przez użytkownika, będącą jednocześnie celem kampanii.

Dzięki mierzeniu efektywności poprzez tagowanie UTM możemy śledzić wyniki kampanii nie tylko z podziałem na kanały, ale również wyszczególnić wyniki poszczególnych kreacji. 

 

 

Uwzględnienie wszystkich elementów cyklicznej współpracy z wydawcami zewnętrznymi pozwala na dokładniejszą optymalizację kanałów oraz dążenie do większej efektywności sprzedażowej. Na poniższym przykładzie widać jak zmieniała się wartość CPS po wdrożeniu cotygodniowego modelu współpracy z wydawcami zewnętrznymi. 

Cykliczny model współpracy – korzyści

  • Elastyczność i szybkość reakcji dzięki cyklicznemu modelowi zlecania działań agencje są w stanie szybko reagować i podejmować dynamiczne decyzje wpływające na efektywność.
  • Optymalizacja zasobów bieżąca analiza wyników pozwala na efektywne wykorzystanie budżetu oraz zasobów, eliminując nieproduktywne działania.
  • Precyzyjne mierzenie efektywności tagowanie linków UTM umożliwia dokładne śledzenie każdej kampanii, co prowadzi do lepszej optymalizacji i wyboru najbardziej skutecznych strategii.

Podsumowanie

Współpraca agencji marketingowej z wydawcami zewnętrznymi, którzy specjalizują się w e-mail marketingu, afiliacji, porównywarkach i serwisach tematycznych, jest najbardziej efektywna w modelu cyklicznym.

Cotygodniowe zlecanie działań, bieżąca obserwacja wyników oraz precyzyjne mierzenie efektywności poprzez tagowanie linków UTM, stają się kluczowymi elementami owocnej kooperacji i realizacji KPI klienta. To podejście nie tylko zwiększa elastyczność działań i daje możliwość podejmowania szybkich decyzji, ale także umożliwia skuteczniejsze wykorzystanie zasobów, co w rezultacie prowadzi do osiągania lepszych wyników w performance marketingu.

1648552362822
Autor
Marta Białek
Performance Analyst