FormUp zdobywa główną nagrodę w konkursie EMMA 2024

Kampania realizowana dla marki ProfiLingua i klienta Tutore Poland zdobyła główną nagrodę w konkursie Emma ‘24 – Effective Media & Marketing Awards. Statuetkę zdobyliśmy w kategorii Best Use of Marketing Toolkit: Media Effectiveness za wdrożenie algorytmu do optymalizacji kreacji Data-driven Content Creation.

Celem zwycięskiego projektu było przeformułowanie strategii komunikacji marki  ProfiLingua w taki sposób, by nie opierała się wyłącznie na wysokich rabatach i atrakcyjności cenowej, a jednocześnie w krótkim czasie przyczyniła się do wzrostu efektywności kosztowej i pozwoliła skalować kampanie digital. Chcieliśmy dokładnie zrozumieć, które konkretnie elementy reklamy – na poziomie wizualnym, językowym i treściowym – najskuteczniej generują sprzedaż w przypadku danego kursu, kanału i odbiorcy. Dzięki temu klient mógł wdrożyć nowe metody komunikacji oparte na unikalnych cechach usługi (a nie cenie), co było kluczowe dla dalszego rozwoju firmy w dynamicznym środowisku digital.

Kampania zdobyła główną nagrodę w Effective Media & Marketing Awards – konkursie branżowym, którego celem jest wyróżnienie najlepszych praktyk spełniających najwyższe standardy w działaniach marketingowych, w zakresie wykorzystania specjalistycznych narzędzi.

Pełną listę nagrodzonych można sprawdzić na stronie emma-awards.pl/nagrody.