post

Porównanie Google Analytics 4 i Universal Analytics

 

Google Analytics 4 (GA4) to nowa wersja najbardziej popularnego narzędzia do analityki internetowej. Służy do mierzenia ruchu i śledzenia zachowań użytkowników stron internetowych i aplikacji. Poprzednia wersja – Google Analytics 3 (tzw. Universal Analytics, UA) – przestanie zbierać dane już 1 lipca 2023 roku. Jej miejsce zajmie GA4, które już od końca 2020 roku jest domyślną wersją dla nowych użytkowników. Zatem jest to ostatni moment, by bliżej przyjrzeć się kolejnej wersji tego narzędzia, poznać możliwości, jakie oferuje oraz omówić najważniejsze różnice między Universal Analytics a GA4.

Pamiętaj!

Migracja danych z Universal Analytics do GA4 nie jest możliwa, ale wcześniej przetworzone dane będą dostępne jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy od wyłączenia UA.

Google Analytics 4 – wprowadzenie

Google Analytics 4 ma być odpowiedzią na główne wyzwania współczesnej analityki internetowej, które wynikają ze zmian zachodzących przede wszystkim w:

  • zachowaniu użytkowników – dominująca rola urządzeń mobilnych, coraz powszechniejsze zjawisko cross-device, większa świadomość dot. prywatności w sieci,
  • marketingu – próby dotarcia do użytkowników z wykorzystaniem wielu kanałów jednocześnie (multi-channel marketing),
  • otoczeniu – coraz bardziej restrykcyjne regulacje dot. prywatności użytkowników w sieci, dynamicznie rozwijające się technologie.

W związku z tym w GA4 wprowadzono rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, a także umożliwiono śledzenie użytkowników zarówno w witrynach internetowych, jak i w aplikacjach mobilnych. Dzięki temu możliwa jest jeszcze bardziej skuteczna analiza ścieżek konwersji użytkowników. Wszystko to sprawia, że GA4 powinno się odbierać jako zupełnie nowe narzędzie, a nie poprawioną wersję UA.

Kluczowe zmiany w analityce 

Universal Analytics koncentruje się na mierzeniu wyników i wydajności stron internetowych przy pomocy sesji. Wyniki przedstawione są w wielu gotowych raportach, a sam interfejs jest całkiem przystępny. Niestety zdarzenia są mocno ograniczone, podobnie jak zbieranie danych z aplikacji mobilnych.

Warto wiedzieć

Zdarzenia w Universal Analytics mogą posiadać jedynie 4 parametry (kategoria, działanie, etykieta i wartość), w Google Analytics 4 można ich dodać nawet 25 (obligatoryjna jest tylko nazwa zdarzenia).

Pierwszą różnicą, którą zauważamy, przechodząc na GA4 jest interfejs. Prócz estetyki zmianie uległa również zawartość. Została zmniejszona liczba domyślnych raportów, co sprawia, że niektóre zestawienia metryk i danych należy utworzyć ręcznie. Część raportów nie jest widoczna od razu, ponieważ generuje się dopiero wtedy, gdy zdarzenia zaczną być śledzone.

GA4 opiera pozyskiwanie danych na zdarzeniach, co pozwala na lepszą analizę wszystkich interakcji użytkownika ze stroną, a nie jedynie skupienie się na konkretnej sesji od wejścia, aż do opuszczenia strony. Dzięki temu możliwe jest dokładniejsze badanie zachowań użytkowników, a także ich zrozumienie. Domyślnie zbierane są dane dotyczące liczby użytkowników, statystyk sesji, geolokalizacji oraz informacje o przeglądarkach i urządzeniach.

Istnieją również zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym, co nie miało miejsca w GA3.

Pamiętaj!

Pomiar zaawansowany to wbudowana funkcja GA4, która pozwala na automatyczne śledzenie określonych zdarzeń bez konieczności dodatkowego tagowania, czy kodowania.

Do zdarzeń objętych pomiarem zaawansowanym należą:

  • wyświetlenia strony (page views),
  • przewinięcia (scrolls),
  • kliknięcia wychodzące (outbound clicks),
  • wyszukiwanie w witrynie (site search),
  • interakcje z filmem (video engagement),
  • pobrania pliku (file downloads).

Istnieje możliwość wyłączenia śledzenia wskazanych wyżej zdarzeń, ale domyślnie, wraz z uruchomieniem usługi GA4, są one tropione i przekazywane do narzędzia.

Warto wiedzieć

Model danych w GA4 skoncentrowany na zdarzeniach sugeruje, by kłaść jeszcze większy nacisk na zarządzanie tagami w Google Tag Manager (GTM), w szczególności w wersji Server-Side.

Porównanie z Universal Analytics

Universal Analytics

Google Analytics 4

Utrudnione łączenie danych pochodzących ze stron internetowych i aplikacji.

Możliwość połączenia w jednym miejscu danych ze strony internetowej oraz aplikacji.

Modelowanie atrybucji na podstawie ostatniego niebezpośredniego kliknięcia.

Wykorzystanie uczenia maszynowego do modelowania atrybucji, używając wielu zmiennych.

Możliwość integracji z BigQuery jedynie dla wersji płatnej (Google Analytics 360).

Możliwość darmowej integracji z BigQuery, co znacznie poszerza możliwości przetwarzania i analizowania danych.

Duża liczba raportów domyślnych, bez możliwości ich dostosowywania.

Niewielka liczba gotowych raportów, zastąpiona większą elastycznością w ich konfigurowaniu oraz łatwiejszym tworzeniem raportów niestandardowych.

Możliwość użycia segmentów domyślnych, niestandardowych oraz importu szablonów.

Dodatkowa opcja użycia modeli predykcyjnych do tworzenia segmentów.

Ograniczone sprawdzanie poprawności działania zdarzeń – jedynie poprzez podgląd w raporcie w czasie rzeczywistym.

Osobne narzędzie pomagające w debugowaniu zdarzeń – DebugView.

Konieczność samodzielnego włączenia opcji anonimizacji adresów IP.

Domyślnie włączona opcja anonimizacji adresów IP.

Współczynnik odrzuceń jako główna miara zaangażowania użytkowników.

Zastąpienie współczynnika odrzuceń, współczynnikiem zaangażowania. Z czasem przywrócono również współczynnik odrzuceń.

Ręczne tworzenie list marketingowych.

Automatyczne tworzenie list marketingowych, wspierane przez uczenie maszynowe.

 

Warto też pamiętać, że darmowa wersja GA4 pozwala na maksymalnie 14 miesięcy przechowywania danych (domyślnie są to 2 miesiące). Jednym ze sposobów na zachowanie danych historycznych jest importowanie danych do BigQuery.

 

Podsumowanie

Google Analytics 4 idzie z duchem czasu, wprowadzając wiele innowacyjnych rozwiązań, które dostosowują narzędzie od Google’a do aktualnych potrzeb analityki internetowej. Zamiast śledzenia każdego wskaźnika osobno, możliwy jest podgląd pełnej ścieżki użytkownika, od początku do końca.

GA4 obecnie nie oferuje tak wielu widoków, jak UA, ale jest ciągle rozwijane i dodawane są nowe elementy. Narzędzie to ma niewątpliwie ogromny potencjał i może być nazywany przyszłością analityki internetowej.

 

Adam
Autor
Adam Kowalczyk
Data Analyst

Absolwent logistyki i administrowania w mediach na Uniwersytecie Warszawskim. Student analizy danych – Big Data w Szkole Głównej Handlowej. W FormUp od 2021 roku. Zajmuje się analityką internetową, analizą danych i wsparciem technicznym dla pozostałych zespołów.