post

Planowanie mediów w oparciu o dane. Jak wdrożyć optymalizację data-driven w swojej organizacji?

U podstaw efektywnych kampanii digital leżą dane. To dzięki nim jesteśmy w stanie podejmować świadome decyzje optymalizacyjne i maksymalizować zwrot z inwestycji klienta. Praca na danych, ich zbieranie, przetwarzanie, interpretacja, a w końcu – wdrożenie systemów wspomagania decyzji biznesowych z ich wykorzystaniem – stanowią dziś kluczowe wyzwania dla każdej firmy. Jakie kroki należy podjąć, aby wdrożyć optymalizację data-driven w swojej organizacji?

Przejście na 1st party data

Kluczem do realizacji efektywnych kampanii marketingowych są dane, a konkretnie – ich jakość i precyzja. Aby uzyskać najlepszy możliwy efekt, musimy zacząć wykorzystywać dane sprzedażowe typu 1st party. To one są punktem wyjścia do zmapowania całego procesu sprzedażowego: od pierwszego kontaktu z marką aż po finalną, zaraportowaną sprzedaż. Aby były kompletne, pomiar powinien obejmować wszystkie kluczowe zdarzenia na ścieżce i wszystkie możliwe kanały sprzedaży: stronę, aplikację, call center, stacjonarne punkty sprzedaży, afiliację itd.

Alternatywą dla danych 1st party są zliczenia w panelach mediowych lub narzędziach analityki webowej, takich jak np. Google Analytics, Meta Ads Manager, czy systemy trackingowe afiliacji. Są to cenne źródła danych, które jednak zliczają jedynie konwersje, a nie realną sprzedaż. Co więcej, każdy z nich wykorzystuje inną metodologię, co w efekcie powoduje wystąpienie tzw. overlapu, czyli sytuacji, gdy ta sama konwersja jest zliczana w kilku systemach jednocześnie. Tego typu zaburzenia utrudniają rzetelną ocenę efektywności prowadzonych działań i zwiększają nakłady pracy np. przy rozliczaniu wydawców.

Agregacja i granularności danych

Dla jakości podejmowanych analiz kluczowa jest również głębokość pomiaru. W kontekście kampanii digital rozumiemy ją jako prowadzenie analiz i przetwarzanie danych na poziomie najmniejszej jednostki budżetowej (np. analiza efektywności każdej pojedynczej kreacji). Dzięki temu uzyskujemy najwyższą możliwą precyzję pomiaru.

Kolejnym wymiarem analiz jest czas. W tak dynamicznym środowisku, jak digital optymalizacja kanałów oraz kontrola wydatków pod kątem realizacji zakładanych celów powinna odbywać się w interwałach dziennych (a w niektórych przypadkach nawet częściej!).

Aby uzyskać pełny obraz aktualnej sytuacji firmy, optymalizację dzienną należy uzupełnić kontrolą benchmarków w dłuższych okresach, a więc analizą raportów tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. W ten sposób zyskamy szerszą perspektywę na wiele zmiennych – sezonowość, dostępność, zmieniające się trendy rynkowe, popyt na dany produkt, czy usługę.

Wskazówka

Wielopoziomowa analiza danych w różnych ujęciach czasowych wymaga bardzo dużej mocy obliczeniowej. Pomocne są tu rozwiązania oparte na technologiach cloud. Przykładem jest Google Cloud Platform udostępniający szereg narzędzi (przede wszystkim BigQuery) do automatycznego przetwarzania ogromnych zbiorów danych w krótkim czasie.

Podejmowanie decyzji data-driven

Efektywne zbieranie, łączenie i analiza danych to dopiero początek drogi. Kolejnym krokiem jest prezentacja danych w formie customowych kokpitów menedżerskich, które wizualizują złożone informacje w przystępny i zrozumiały sposób. Takie rozwiązanie ułatwia eksplorację, analizę i przekazywanie danych w organizacji.

Interfejsy raportowania należy opracowywać z myślą o potrzebach konkretnych grup odbiorców, np. członków zarządu, specjalistów ds. marketingu, czy działów kreatywnych. Dzięki temu każdy członek zespołu, zyskuje stały dostęp do bieżących, ważnych ze swojego punktu widzenia danych na różnym poziomie szczegółowości. W efekcie jest w stanie szybko podejmować trafne decyzje i skuteczniej optymalizować wydajność w swoim obszarze.

Przykład

Zwykle działy kreatywne odpowiedzialne za komunikację otrzymują szczątkowy feedback odnośnie efektywności opracowywanych materiałów lub nie otrzymują go wcale. Włączenie kreacji w procesy optymalizacji data-driven może w krótkim czasie przełożyć się poprawę wyniku na poziomie całości działań digital.

Podsumowanie 

Wdrożenie optymalizacji data-driven to skomplikowany proces, który często wymaga zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu tak, aby dobrze zrozumieć dane i odpowiednio skalibrować wszystkie wskaźniki. Jest to jednak warte wysiłku. Zbieranie jakościowych danych i ich prawidłowa interpretacja są kluczowe w realizacji efektywnych kampanii mediowych, których celem jest sprzedaż.

ttt
Autor
Jakub Bąkała
Performance/Technology Director

Absolwent Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menadżerskich na UW oraz Zarządzania na SGH. Ekspert performance marketingu wyspecjalizowany w modelu programmatic. Zbierał doświadczenie w takich firmach jak Isobar Poland oraz Mediacom.