Autorski system monitorowania
ROI oparty na BigQuery

FormUp Data

o agencji

o agencji

Jesteśmy agencją specjalizującą się w prowadzeniu kompleksowych działań sprzedażowych w nowym ekosystemie digital. To, co nas wyróżnia to koncentracja na ROI i rozliczenie w modelu efektywnościowym.

W celu osiągania najlepszych rezultatów performance, wypracowaliśmy własne podejście do analityki mediowej polegające na operowaniu dużo większymi zbiorami danych niż w standardowej kampanii digital.

W ten sposób jesteśmy w stanie nie tylko realizować kampanie reklamowe, ale przede wszystkim mieć realny wpływ na sprzedaż produktów klienta i wspierać go w zakresie skalowania biznesu. 

o systemie

Nasze działania opieramy na przekonaniu, że punktem wyjścia do podejmowania właściwych decyzji biznesowych są dane. Jednak ciągłe powstawanie nowych źródeł, rodzajów i sposobów ich zbierania sprawia, że coraz trudniej uzyskać jeden całościowy obraz sytuacji.

Postanowiliśmy więc wypracować własną metodę weryfikacji efektywności kampanii online, która w sposób w pełni zautomatyzowany połączy wszystkie źródła danych w jednym miejscu.

Metoda ta zaowocowała autorskim systemem monitorowania ROI o nazwie
FormUp Data.

o systemie
integracja

integracja danych mediowych z rzeczywistym przychodem firmy

Wykorzystując BigQuery jako bazodanowe zaplecze, system wyszukuje, pobiera, gromadzi i przetwarza skomplikowane zbiory danych Big Data pochodzące z różnych kanałów digital.

Następnie w sposób automatyczny integruje je z realnym przychodem firmy pobranym z wewnętrznych systemów typu CRM.

Tak uzyskane dane pozwalają optymalizować działania marketingowe pod realną sprzedaż, a nie wyłącznie pod transakcje zliczane przez panele zakupowe.

to rozwiązanie umożliwia analizę efektywności działań marketingowych z uwzględnieniem:

 • Zwrotów i transakcji odrzuconych w przypadku e-commerce,
 • Fazy w cyklu domykania sprzedaży w przypadku sprzedaży kilkuetapowej przechodzącej z online (złożenie leada) do offline (Call Center),
 • Customer Lifetime Value (CLV), czyli sumy przychodów, jaką wygeneruje klient przez cały okres trwania relacji z firmą. Jest to kluczowe zarówno dla firm opierających swój biznes na modelu abonamentowym, jak i dla sklepów, którym zależy na powracalności klientów.
analiza efektywności działań

Uważnie słuchaliśmy naszych klientów.

FormUp Data to odpowiedź na ich realne problemy optymalizacyjne.

Case Study #1 Problem klienta:

„W Google Analytics mam 5M przychodu, a na koncie 3,5M”

Rozwiązanie: Optymalizacja kampanii w oparciu o realny przychód uwzględniający zwroty produktów

1

Integracja danych z różnych kanałów digital z bazą danych z systemu CRM klienta

2

Uwzględnienie w optymalizacji kampanii wskaźnika zwrotów i transakcji odrzuconych

3

Dobór komunikacji i kanałów mediowych pod kątem ograniczenia zwrotów

Analiza rentowności wybranych kanałów w przypadku branży e-commerce

Analiza rentowności wybranych kanałów w przypadku sprzedaży kilkuetapowej

ROI1 – zwrot z inwestycji bez uwzględnienia zwrotów

ROI2 – zwrot z inwestycji z uwzględnieniem zwrotów

 • W skali miesiąca efektywniejsze jest Medium1, które wygenerowało więcej sprzedaży przy tych samych nakładach finansowych
 • Po uwzględnieniu liczby zwrotów bardziej opłacalne okazało się Medium2, które osiągnęło większy zysk rzeczywisty niż Medium1

Wniosek: Większy zwrot z inwestycji wygenerował kanał, który miał wyższy koszt pozyskania klienta, ale niższą stopę zwrotów

Case Study #2 Problem klienta:

„Jesteśmy gotowi zapłacić za leady o wyższej kaloryczności, ale nie wiemy jak je znaleźć”

Rozwiązanie: Optymalizacja kampanii w oparciu o realny przychód, a nie transakcje zliczane przez panele zakupowe

1

Poprawne skonfigurowanie pomiaru w celu zbierania realnych danych sprzedażowych z systemu CRM klienta

2

Zapis każdej transakcji ze źródłem pozyskania użytkownika

3

Uwzględnienie fazy w cyklu domykania sprzedaży kilkuetapowej przechodzącej z online do offline (np. złożenie leada, zakup przez Call Center, podpisanie umowy, opłacenie usługi)

Analiza rentowności wybranych kanałów w przypadku sprzedaży kilkuetapowej

Analiza rentowności wybranych kanałów w przypadku sprzedaży kilkuetapowej

ROI1 – zwrot z inwestycji na podstawie deklaracji zakupu przez Call Center

ROI2 – zwrot z inwestycji z uwzględnieniem klientów, którzy zrezygnowali przed podpisaniem umowy

ROI3 – rzeczywisty zwrot z inwestycji - z uwzględnieniem klientów, którzy zrezygnowali przed opłaceniem usługi

 • W skali miesiąca większy zwrot z inwestycji wygenerowało Medium1, które pozyskało więcej klientów przy tych samych nakładach finansowych
 • Po wyodrębnieniu klientów, którzy zadeklarowali zakup, ale nie opłacili usługi, bardziej opłacalne okazało się Medium2

Wniosek: Uwzględniając etap w cyklu domykania sprzedaży, efektywniejszy jest kanał, który ma wyższy koszt pozyskania klienta, ale niższy wskaźnik rezygnacji na kolejnych etapach sprzedaży

Case Study #3 Problem klienta:

„Pozyskując nowych użytkowników, chcemy ograniczyć liczbę tych, którzy zrezygnują w ciągu pierwszych miesięcy korzystania z usługi”

Rozwiązanie: Optymalizacja kampanii w oparciu o dane dotyczące przyszłych zysków generowanych przez klientów

1

Zebranie danych dotyczących przepływów pieniężnych wygenerowanych przez klientów w perspektywie długookresowej

2

Uwzględnienie wskaźnika retencji

3

Analiza Customer Lifetime Value (CLV), czyli wartości finansowej klienta w całym cyklu jego „życia” w firmie

Analiza efektywności wybranych kanałów z uwzględnieniem CLV

Analiza wybranych kanałów w przypadku modelu abonenckiego

ROI1 – zwrot z inwestycji po miesiącu

ROI2 – zwrot z inwestycji z uwzględnieniem wskaźnika Customer Lifetime Value

 • W skali miesiąca efektywniejsze jest Medium1, które miało o 40% niższy koszt pozyskania klienta.
 • Biorąc jednak pod uwagę Customer Lifetime Value, bardziej opłacalni okazali się klienci pozyskani przez Medium2, których życiowa wartość była większa o 80%.

Wniosek: Kanał, który miał wyższy koszt pozyskania klienta wygenerował większy zwrot z inwestycji, ponieważ średni czas trwania subskrypcji był dłuższy.

Case Study #4 Problem klienta:

„Generujemy bardzo tanie leady, ale nie widzimy wzrostu sprzedaży”

Rozwiązanie: unikać pułapek optymalizacyjnych, czyli sytuacji w której błędne lub niepełne dane prowadzą do złych wniosków i decyzji optymalizacyjnych

Insight od klienta: ścieżka konwersji #1 sprawdza się bardzo dobrze

1

Uruchomianie testów A/B – kierowanie ruchu na ścieżkę #1 oraz ścieżkę #2 z odwrotną kolejnością serwowania contentu

2

Kreacja X kierująca na ścieżkę #1 realizuje leady wyraźnie taniej

3

Automatyczne przeniesienie 90% budżetu na kreację X, która według algorytmów Facebooka jest najefektywniejsza

4

Domknięcie sprzedaży w offline (Call Center) i analiza danych w FormUp Data z których wynika, że kreacja X wygenerowała ZERO sprzedaży

Analiza efektywności kilku lejków konwersji z różną kolejnością serwowania contentu

Analiza efektywności kilku lejków konwersji z różną kolejnością serwowania contentu

Lejek – linia kreatywna zawierająca zbiór kreacji z jednolitą kolorystyką, hasłem, CTA, USP

ROI1 – zwrot z inwestycji po miesiącu serwowania contentu w kolejności #1

ROI2 – zwrot z inwestycji po miesiącu serwowania contentu w kolejności #2

 • W pierwszym miesiącu najefektywniejszy był Lejek1, który miał najwyższy współczynnik konwersji z leada na sprzedaż oraz najniższy CPS.
 • Jednak po wyodrębnieniu i optymalizacji kluczowych touchpointów, najbardziej rentowny okazał się lejek3.

Wniosek: Analiza i optymalizacja poszczególnych touchpointów w procesie customer journey pozwoliła „zwiększyć współczynnik konwersji na sprzedaż wszystkich lejków konwersji.

wizualizacja i analiza danych w czasie rzeczywistym

wizualizacja i analiza danych w czasie rzeczywistym
 • Spersonalizowany panel marketera umożliwia pełny wgląd w aktualne i historyczne dane dotyczące efektywności prowadzonych działań.
 • Dane są aktualizowane na bieżąco, co umożliwia monitorowanie sytuacji firmy w czasie rzeczywistym.
 • Tak uzyskana wiedza jest wykorzystywana w analizie predykcyjnej mającej na celu wyszukiwanie ukrytych wzorców, zależności czy anomalii i zamienianie ich w konkretne decyzje biznesowe.

Raport bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach, ale jest skonfigurowany pod indywidualne potrzeby i specyfikę danego biznesu. Jeden rzut oka wystarczy, by monitorować efektywność prowadzonych działań.

Zagregowane dane są wizualizowane w postaci spersonalizowanego raportu

Zainteresowany współpracą?

Napisz do nas!

Skontaktuj się z nami  Ta strona korzysta z plików cookies. Klikając "Akceptuj" zgadzasz się z naszą Polityką prywatności.